Tabel RIL

Versiune gata de tipărireVersiune gata de tipărire

MINISTERUL PUBLIC >> Recursuri în interesul legii penale

TABEL 2004-2011 (în curs de completare)

Recursuri interesând Codul penal, Partea generală


Articolul Obiectul Sesizarea Decizia Comentarii
181 lipsa pericolului social 18 nov. 2008 în curs nu există
34 contopire pedepse, graţiere   admis nu există
34 contopire pedepse, supliment analogic   admis nu există
34 contopire pedepse în căile de atac   admis nu există
37 lit.a ,b recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie   admis nu există
41 infracţiunea continuată(2006)   admis nu există
41 infracţiunea continuată(2007)   admis nu există
59-60 liberarea condiţionată   admis nu există
631 înlocuirea pedepsei amenzii   admis nu există
64 pedepsele complementare   admis nu există
71 pedepsele accesorii, aprecierea instanţei   admis nu există
71 pedepsele accesorii, minor   admis nu există
76 circumstanţele atenuante 14 feb. 2008 admis nu există
81 suspendarea condiţionată a executării   admis nu există
83 al.1 revocarea în cazul săvârsirii unei infractiuni 29 oct. 2010 admis nu există
91 sancţiunile cu caracter administrativ   admis nu există
109 pedepsele pentru minori   admis nu există
1101al.1 suspendarea executării sub supraveghere   admis nu există
118 lit.b confiscarea specială a mijlocului de transport   admis nu există
120 al.2 graţierea, pedepse suspendate condiţionat   admis nu există
132 împăcarea părţilor(2006)   admis nu există
132 împăcarea părţilor 8 apr. 2008 în curs nu există
136 calculul termenului de reabilitare 1 sept. 2008 în curs nu există
146 consecinţe deosebit de grave   admis nu există

Recursuri interesând Codul penal, Partea specială


Articolul Obiectul Sesizarea Decizia Comentarii
175 lit.c omorul calificat   admis nu există
176 lit.b omorul deosebit de grav   admis nu există
178 al.3 uciderea din culpă agravată   admis  nu există
184 vătămarea corporală din culpă   admis nu există
192 violarea de domiciliu   admis nu există
197 violul   admis nu există
203 incestul   admis nu există
209 al.3 lit.h furtul calificat de echipamente de telecomunicaţii   admis nu există
215 al.4 înşelăciunea prin emitere de cecuri   admis nu există
255 al.3-5 darea de mită, nepedepsire   admis nu există
257 traficul de influenţă, înşelăciune   respins nu există
291 uzul de fals   admis nu există
293 al.1 falsul privind identitatea   admis nu există
319 profanarea de morminte 6 mai 2008 admis nu
329 proxenetismul   admis nu există

Recursuri interesând Codul de procedură penală, Partea generală


Articolul Obiectul Sesizarea Decizia Comentarii
14 acţiunea civilă   admis nu există
14 al.3 acţiunea civilă, desfiinţarea unui înscris   admis nu există
20 alte părţi în procesul penal   admis nu există
40 competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului   admis nu există
47 al.2 incompatibilitatea   admis nu există
48 al.1 lit.a alte cauze de incompatibilitate   admis nu există
50,51 compunerea completului la abţinere/recuzare   admis nu există
140 al.1 încetarea de drept a arestării preventive   admis nu există
1403 al.1,141 căile de atac împotriva încheierilor privind arestarea preventivă   admis nu există
145,1451 prelungirea obligării de a nu părăsi localitatea/ţara   admis nu există
159 al.13 durata maximă a arestării preventive   admis nu există
160b al.4 verificări privind arestarea inculpatului   admis nu există
160h al.1 arestarea preventivă a minorului   admis nu există
160 2 liberarea sub control judiciar, pedeapsă 18 nov. 2008 în curs nu există
168 contestarea măsurii asigurătorii   admis nu există
171 al.3 asistenţa învinuitului sau inculpatului   admis nu există
172 drepturile apărătorului   admis nu există
192 al.1 cheltuielile judiciare, minor-parte vătămată   admis nu există
192 al.3 plata cheltuielilor avansate de stat   admis nu există

Recursuri interesând Codul de procedură penală, Partea specială


Articolul Obiectul Sesizarea Decizia Comentarii
273 redeschiderea urmăririi penale 25 nov. 2008 în curs nu există
274 al. 2 termenul de 30 de zile curge de la rămânerea definitivă a hotărârii 16 mar. 2011 admis nu există
2781 plângerea contra actelor procurorului(2005)   admis nu există
2781 al.1 plângerea contra actelor procurorului(2007)   admis nu există
2781 al.1 plângerea contra actelor procurorului(2008) 27 oct. 2008 în curs nu există
278 al.3, 2781 al.1 plângerea contra actelor procurorului, termene 16 feb. 2009 în curs nu există
2781 al.8 lit.c reţinerea cauzei spre judecare   admis nu există
2781 al.8 lit.c inaplicabilitatea soluţiei de reţinere a cauzei   admis nu există
285 plângerea greşit îndreptată   admis nu există
290 publicitatea şedinţei de judecată 27 oct. 2008 în curs nu există
300 al.2 verificarea sesizării instanţei   admis nu există
303 al.6 suspendarea judecăţii, sesizare CCR 18 nov. 2008 în curs nu există
309 minuta   admis nu există
310 pronunţarea hotărârii   admis nu există
360 comunicarea hotărârii, reprezentarea inculpatului   admis nu există
391 contestaţia în anulare, admisibilitate, citare 18 nov. 2008 în curs nu există
394 cazurile de revizuire   admis nu există
397 cererea de revizuire, inadmisibilitate   admis nu există
397-399 revizuire, neparcurgerea procedurii 20 feb. 2009 în curs nu există
401 revizuire-instanţa competentă   admis nu există
449 modificări de pedepse   admis nu există
450 al.2 liberarea condiţionată, termen   admis nu există
453 amânarea executării pedepsei   admis nu există
501 apelul, recursul în materia reabilitării   admis nu există

 

Medie: 5 (1 vot)