Ion NEFLIU, Proteguirea animalelor, privire istorică si de drept comparat