Elementul popular, factor de umanizare a procesului penal